EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Privacy Statement voor sollicitanten bij Vrijbuiter

 Lees deze privacy statement zorgvuldig door. Je weet dan of je toestemming wenst te geven voor het gebruik van je persoonsgegevens door Vrijbuiter.

 Privacy statement voor sollicitanten bij Vrijbuiter

Vrijbuiter verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). Vrijbuiter gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken.

Welke informatie wordt door Vrijbuiter verzameld en verwerkt? 
Om te kunnen solliciteren bij Vrijbuiter, bekijk de vacatures van Vrijbuiter op de website www.werkenbijvrijbuiter.nl. Hierbij moet je een aantal persoonsgegevens invullen zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-upload, zoals jouw CV en motivatiebrief.

Voor welke doeleinden zal Vrijbuiter gegevens over jou gebruiken? 
Vrijbuiter zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

·         Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;

·         Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille)

·         Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures

·         Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

 Gebruik door derden

Vrijbuiter kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

 Op welke wijze beschermt Vrijbuiter jouw Persoonsgegevens?

·      Vrijbuiter zal jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

·      Vrijbuiter vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. De verplichte gegevens zijn nodig           om jouw sollicitatie in ontvangst te nemen en af te ronden.

·      Vrijbuiter zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

·      Vrijbuiter houdt jouw persoonsgegevens een jaar na het sluiten van de procedure in portefeuille en zal daarna jouw gegevens verwijderen. Vrijbuiter zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen         uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: privacy@vrijbuiter.nl.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Vrijbuiter?
Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de website www.werkenbijvrijbuiter.nl en via recruitmentorganisaties waarmee Vrijbuiter samenwerkt. Vrijbuiter accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een verzoek indienen via privacy@vrijbuiter.nl.